AZ

Kənd Təsərrüfatı və İstehsalat

Cədvəl

Əlaqə

ID AGROPARK

Ətraflı
Azərbaycanda yaşayaraq, biz hər zaman torpağımız və onun imkanları ilə fəxr etmişik. 
İqlim sahələrin müxtəlifliyi, torpaqların münbitliyi, o cümlədən təbiyyət sərvətlərinin zənginliyi, dövlətimizi və ITALDIZAIN şirkətini növbəti on ildə kənd təsərrüfatı istehsalının prioritet təyin olunmasında ilhamlandırdı. Bizim məqsədimiz kənd təsərrüfatında ölkəmizin aqrar sektorunun müvafiq tədbirlərin tədbiqi ilə inkişafıdır. Badamın, narın, taxılçılıq növlərinin istehsalın genişlənməsi, o cümlədən fermer təsərrüfatlarının yaradılması, ət və quşçuluq ərzaqların idxalının azalması və yaxın regiona ixracın çoxaltmasına əlverişli şərait yaradacaq. İstehsalat sahəsində bizim məqsədimiz, neft-qaz sənayesində, HORECA, şəhər idarəetməsində, nəqliyyatda, digər iri özəl və içtimayi təşkilatlarda istifadə olunan yerli kimyavi və yuyucu mallarının təminatıdır. Hal hazırda, bizim istehsalat sahələrimiz mallarını hətta xarici bazarlara ixrac etməyə qadirdir.